APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 1026  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2011-12-25 오후 4:49:24
이용가맹점 [경기] 분당스크린골프
골프코스 보아오컨트리클럽
10홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  230.63 m  236.10 m  페어웨이  
 2nd  158.11 m  77.37 m  페어웨이  
 3rd  72.54 m  8.68 m  그린  
 4th  8.97 m  2.23 m  그린  
 5th  3.63 m  1.40 m  그린  
 6th  1.41 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글