APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 984  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2011-12-30 오후 7:59:14
이용가맹점 [경기] 만나스크린골프
골프코스 남수원컨트리클럽
13홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  164.09 m  156.36 m  헤비러프  OB
 3rd  203.15 m  115.08 m  페어웨이  
 4th  100.14 m  18.38 m  페어웨이  
 5th  26.83 m  8.59 m  그린  
 6th  7.57 m  1.05 m  그린  
 7th  1.05 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글