APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 992  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-01-07 오후 2:34:11
이용가맹점 [경기] 우성스크린
골프코스 윈체스트
1홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  243.99 m  132.57 m  페어웨이  
 2nd  138.34 m  12.01 m  라이트러프  
 3rd  17.92 m  5.96 m  그린  
 4th  4.95 m  1.02 m  그린  
 5th  1.03 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글