APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 1252  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-01-16 오후 9:41:23
이용가맹점 [경기] 진스크린
골프코스 송추컨트리클럽
16홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 3rd  208.26 m  273.24 m  헤비러프  OB
 4th  222.18 m  463.91 m  티그라운드  
 6th  150.80 m  327.02 m  페어웨이  OB
 7th  270.49 m  187.23 m  라이트러프  
 8th  191.86 m  5.70 m  그린  
 9th  7.29 m  1.58 m  그린  더블파
덧글