APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1198  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-01-19 오후 4:17:03
이용가맹점 [전남] 부영스크린골프
골프코스 승주(ES)
10홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  190.07 m  120.51 m  페어웨이  
 2nd  110.75 m  24.07 m  라이트러프  
 3rd  18.47 m  5.62 m  그린  
 4th  5.50 m  1.60 m  그린  
 5th  2.21 m  0.63 m  그린  컨시드
덧글