APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1180  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-02-03 오후 8:07:33
이용가맹점 [경기] 만나스크린골프
골프코스 백제
18홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 3rd  158.03 m  167.68 m  헤비러프  OB
 4th  96.94 m  39.36 m  페어웨이  
 5th  40.04 m  1.38 m  그린  
 6th  3.61 m  2.27 m  그린  
 7th  2.27 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글