APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 1220  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-02-16 오전 12:04:34
이용가맹점 [충남] 홀인원스크린(부여)
골프코스 뉴스프링빌(MA)
15홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  231.01 m  162.09 m  페어웨이  
 2nd  63.06 m  99.12 m  페어웨이  
 3rd  103.57 m  4.48 m  그린  
 4th  8.82 m  4.54 m  그린  
 5th  5.83 m  2.74 m  그린  
 6th  3.19 m  0.48 m  그린  컨시드
덧글