APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 676  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-02-19 오후 1:33:42
이용가맹점 [경기] 세븐버디-JS골프연습장
골프코스 포천힐스(PC)
11홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  208.32 m  105.96 m  페어웨이  
 2nd  115.22 m  9.53 m  그린  
 3rd  7.63 m  1.92 m  그린  
 4th  4.71 m  2.79 m  그린  
 5th  4.44 m  1.66 m  그린  
 6th  1.67 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글