APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1125  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-02-19 오후 4:01:51
이용가맹점 [경기] 마린 스크린골프
골프코스 고베산다G.C
16홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  134.73 m  68.33 m  헤비러프  OB
 2nd  0.85 m  87.07 m  헤비러프  
 3rd  0.35 m  86.72 m  헤비러프  
 4th  0.72 m  86.07 m  헤비러프  
 5th  19.13 m  69.12 m  라이트러프  
 6th  10.01 m  59.12 m  라이트러프  
 7th  28.97 m  30.37 m  라이트러프  더블파
덧글