APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 958  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-02-22 오후 5:51:31
이용가맹점 [경기] 향남골프클럽(구,필드스크린)
골프코스 제피로스
14홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  282.94 m  75.45 m  헤비러프  OB
 4th  238.89 m  103.58 m  헤비러프  OB
 5th  258.85 m  81.38 m  페어웨이  
 6th  86.79 m  14.20 m  그린  
 7th  13.69 m  0.60 m  그린  더블파
덧글