APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1135  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-03-01 오후 4:42:32
이용가맹점 [경기] 진스크린
골프코스 송추컨트리클럽
16홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  244.64 m  239.20 m  페어웨이  
 2nd  183.61 m  60.37 m  페어웨이  
 3rd  60.60 m  2.75 m  그린  
 4th  4.63 m  2.00 m  그린  
 5th  2.02 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글