APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1261  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-03-11 오후 1:00:49
이용가맹점 [경기] 향남골프클럽(구,필드스크린)
골프코스 남서울컨트리클럽
1홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  225.72 m  120.82 m  페어웨이  
 2nd  102.65 m  20.11 m  페어웨이  
 3rd  18.47 m  2.60 m  그린  
 4th  5.26 m  3.32 m  그린  
 5th  5.54 m  2.22 m  그린  
 6th  7.28 m  5.21 m  그린  
 7th  5.69 m  0.50 m  그린  더블파
덧글