APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1525  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-03-12 오후 10:09:19
이용가맹점 [경기] 진스크린
골프코스 스카이72(레이크)
18홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 3rd  197.15 m  341.31 m  헤비러프  OB
 5th  203.89 m  115.03 m  페어웨이  
 6th  114.55 m  7.57 m  그린  
 7th  9.18 m  2.61 m  그린  
 8th  2.61 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글