APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 1130  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-03-17 오후 8:51:28
이용가맹점 [경기] 향남골프클럽(구,필드스크린)
골프코스 야오샹컨트리클럽
2홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  224.55 m  102.39 m  페어웨이  
 2nd  100.49 m  11.89 m  그린  
 3rd  9.18 m  2.72 m  그린  
 4th  4.58 m  1.86 m  그린  
 5th  1.88 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글