APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 964  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-03-20 오후 8:42:18
이용가맹점 [경기] CNK스크린골프
골프코스 천룡컨트리클럽
17홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 3rd  123.52 m  178.45 m  헤비러프  OB
 4th  36.05 m  14.28 m  라이트러프  
 5th  13.54 m  1.86 m  그린  
 6th  5.43 m  4.84 m  그린  
 7th  5.38 m  0.58 m  그린  더블파
덧글