APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1032  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-03-23 오후 3:33:23
이용가맹점 [전남] 가나스크린골프
골프코스 비전힐스컨트리클럽
1홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  194.90 m  276.37 m  헤비러프  
 2nd  195.37 m  283.51 m  벙커  OB
 2nd  22.74 m  253.90 m  헤비러프  
 3rd  13.44 m  240.86 m  헤비러프  
 4th  53.41 m  188.15 m  페어웨이  
 5th  143.50 m  61.09 m  헤비러프  
 6th  53.54 m  7.67 m  그린  
 7th  9.32 m  1.74 m  그린  
 8th  1.75 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글