APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1269  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-03-25 오후 3:27:50
이용가맹점 [경기] 진스크린
골프코스 지산컨트리클럽
17홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  156.56 m  259.77 m  페어웨이  
 2nd  155.50 m  105.93 m  페어웨이  
 3rd  108.03 m  4.49 m  그린  
 4th  7.70 m  3.23 m  그린  
 5th  3.23 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글