APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 887  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-04-07 오후 3:29:54
이용가맹점 [경기] 월드골프연습장(시흥)
골프코스 남서울컨트리클럽
16홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 3rd  157.09 m  294.59 m  헤비러프  OB
 4th  179.10 m  21.22 m  페어웨이  
 5th  19.85 m  8.61 m  그린  
 6th  7.43 m  1.18 m  그린  
 7th  1.20 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글