APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 1025  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-05-19 오전 12:08:02
이용가맹점 [경기] 월드골프연습장(시흥)
골프코스 스카이72(레이크)
16홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  212.13 m  183.97 m  페어웨이  
 2nd  98.59 m  86.27 m  페어웨이  
 3rd  85.85 m  9.03 m  에이프론  
 4th  7.07 m  1.99 m  그린  
 5th  3.00 m  1.01 m  그린  
 6th  1.02 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글