APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 3      조회: 944  
3분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-06-14 오후 10:15:45
이용가맹점 [경기] 태영스크린
골프코스 그린힐컨트리클럽
12홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  201.64 m  72.02 m  페어웨이  
 2nd  57.07 m  15.72 m  라이트러프  
 3rd  12.33 m  3.39 m  그린  
 4th  5.49 m  2.10 m  그린  
 5th  2.13 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글