APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1088  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-06-19 오후 4:21:25
이용가맹점 [경기] 만나스크린골프
골프코스 가야컨트리클럽
17홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  212.40 m  147.83 m  페어웨이  
 2nd  116.87 m  31.03 m  페어웨이  
 3rd  22.52 m  8.54 m  그린  
 4th  13.57 m  5.12 m  그린  
 5th  8.71 m  3.83 m  그린  
 6th  3.28 m  0.63 m  그린  컨시드
덧글