APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 1205  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-06-26 오후 9:24:43
이용가맹점 [경기] 영스크린골프
골프코스 떼제베컨트리클럽
12홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  244.97 m  175.44 m  페어웨이  
 2nd  154.98 m  31.39 m  라이트러프  
 3rd  35.38 m  4.02 m  그린  
 4th  5.52 m  1.58 m  그린  
 5th  1.58 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글