APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 985  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-07-05 오후 4:03:41
이용가맹점 [경기] 영스크린골프
골프코스 그린힐컨트리클럽
3홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  194.84 m  120.22 m  헤비러프  OB
 2nd  85.10 m  10.83 m  그린  
 3rd  19.17 m  8.41 m  그린  
 4th  9.52 m  1.24 m  그린  
 5th  1.28 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글