APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 908  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-07-13 오후 8:51:04
이용가맹점 [경기] 명품스크린골프
골프코스 아리지(Sun&Star)
10홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  196.81 m  92.92 m  페어웨이  
 2nd  50.95 m  42.02 m  페어웨이  
 3rd  37.57 m  4.91 m  그린  
 4th  6.59 m  2.30 m  그린  
 5th  4.60 m  2.32 m  그린  
 6th  4.72 m  2.47 m  그린  
 7th  3.84 m  1.40 m  그린  더블파
덧글