APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 826  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-08-06 오후 5:29:53
이용가맹점 [경기] 채널
골프코스 지산컨트리클럽
11홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 3rd  89.24 m  462.71 m  헤비러프  OB
 4th  254.93 m  545.00 m  티그라운드  
 6th  113.84 m  433.71 m  헤비러프  OB
 8th  248.84 m  309.16 m  헤비러프  OB
 9th  228.70 m  314.92 m  페어웨이  더블파
덧글