APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 974  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-08-06 오후 9:17:33
이용가맹점 [강원] 골프랜드(강릉)
골프코스 가야컨트리클럽
7홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  218.13 m  301.71 m  라이트러프  
 2nd  172.99 m  128.63 m  페어웨이  
 3rd  126.80 m  4.84 m  그린  
 4th  8.67 m  4.36 m  그린  
 5th  5.79 m  2.61 m  그린  
 6th  2.24 m  0.37 m  그린  컨시드
덧글