APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 911  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-08-14 오후 8:19:28
이용가맹점 [경기] 마린 스크린골프
골프코스 남촌
16홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  174.12 m  172.82 m  헤비러프  OB
 3rd  197.62 m  159.26 m  페어웨이  
 4th  172.77 m  17.76 m  그린  
 5th  13.39 m  4.46 m  그린  
 6th  9.00 m  4.75 m  그린  
 7th  4.74 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글