APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 976  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-08-23 오전 11:52:25
이용가맹점 [경기] C앤K스크린골프
골프코스 아덴힐
18홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  157.11 m  169.58 m  헤비러프  OB
 3rd  113.43 m  205.37 m  라이트러프  
 4th  59.08 m  146.85 m  벙커  
 5th  71.32 m  80.90 m  페어웨이  
 6th  83.89 m  15.59 m  라이트러프  
 7th  14.00 m  1.64 m  그린  더블파
덧글