APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 927  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-08-30 오후 6:17:50
이용가맹점 [전북] 싱글로스크린골프
골프코스 마우나오션
16홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  190.63 m  275.27 m  페어웨이  
 2nd  153.21 m  123.03 m  페어웨이  
 3rd  111.40 m  13.78 m  라이트러프  
 4th  11.18 m  2.85 m  그린  
 5th  4.77 m  2.32 m  그린  
 6th  2.32 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글