APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 911  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-09-12 오후 1:23:43
이용가맹점 [전북] 나인필드스크린골프
골프코스 블루원보문(HV)
18홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  183.65 m  173.04 m  헤비러프  OB
 3rd  196.97 m  159.01 m  페어웨이  
 4th  151.98 m  19.03 m  벙커  
 5th  29.63 m  10.73 m  그린  
 6th  11.08 m  3.21 m  그린  
 7th  3.20 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글