APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 864  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-11-09 오후 7:45:18
이용가맹점 [대전] King스크린골프
골프코스 실크리버
11홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  167.36 m  146.14 m  페어웨이  
 2nd  111.33 m  209.17 m  헤비러프  OB
 2nd  96.68 m  50.82 m  헤비러프  
 3rd  40.04 m  10.87 m  그린  
 4th  12.24 m  1.40 m  그린  
 5th  1.40 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글