APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 1400  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-11-10 오후 8:34:31
이용가맹점 [경기] 알바트로스(경기광주)
골프코스 필로스(EW)
12홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  220.84 m  245.11 m  헤비러프  OB
 2nd  184.46 m  39.05 m  라이트러프  
 3rd  34.96 m  4.67 m  그린  
 4th  7.23 m  3.48 m  그린  
 5th  3.47 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글