APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 1017  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-12-14 오후 5:44:19
이용가맹점 [전북] 중앙스크린골프
골프코스 떼제베컨트리클럽
18홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  236.35 m  130.43 m  헤비러프  OB
 2nd  110.62 m  24.01 m  벙커  
 3rd  12.80 m  11.30 m  라이트러프  
 4th  0.32 m  11.06 m  라이트러프  
 5th  19.35 m  8.34 m  그린  
 6th  10.58 m  2.27 m  그린  
 7th  5.45 m  3.36 m  그린  더블파
덧글