APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 808  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-12-28 오후 10:07:15
이용가맹점 [경기] 영스크린골프
골프코스 클럽900(AS)
11홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  213.77 m  96.12 m  페어웨이  
 2nd  99.28 m  3.57 m  그린  
 3rd  5.11 m  1.85 m  그린  
 4th  1.85 m  0.00 m  홀컵  홀인
 4th  1.85 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글