APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1401  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2012-12-29 오후 3:37:55
이용가맹점 [광주] 첨단스포츠센타
골프코스 승주(ES)
3홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  226.92 m  129.95 m  페어웨이  
 2nd  204.10 m  124.33 m  헤비러프  OB
 2nd  135.72 m  6.58 m  그린  
 3rd  9.64 m  3.13 m  그린  
 4th  2.92 m  0.21 m  그린  컨시드
덧글