APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 877  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-01-05 오후 3:43:40
이용가맹점 [전남] 대중스크린
골프코스 아크로
11홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  160.69 m  305.98 m  헤비러프  OB
 3rd  244.39 m  209.01 m  페어웨이  
 4th  153.71 m  63.45 m  페어웨이  
 5th  69.30 m  5.85 m  그린  
 6th  7.19 m  2.18 m  그린  
 7th  2.18 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글