APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 840  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-02-16 오후 5:53:17
이용가맹점 [경기] 만나스크린골프
골프코스 제피로스
15홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  174.07 m  333.63 m  헤비러프  OB
 3rd  217.48 m  287.57 m  라이트러프  
 4th  133.75 m  194.12 m  헤비러프  
 5th  132.20 m  72.82 m  라이트러프  
 6th  79.50 m  13.68 m  벙커  
 7th  6.04 m  7.65 m  페어웨이  
 8th  9.34 m  1.70 m  그린  
 9th  1.70 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글