APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 1031  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-02-22 오전 9:47:42
이용가맹점 [광주] 첨단스포츠센타
골프코스 제피로스
15홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  222.52 m  281.00 m  페어웨이  
 2nd  62.47 m  201.35 m  헤비러프  
 3rd  112.38 m  103.36 m  워터해저드  워터해저드
 4th  112.38 m  201.35 m  헤비러프  
 5th  110.24 m  111.92 m  워터해저드  워터해저드
 6th  110.24 m  201.35 m  헤비러프  
 7th  167.66 m  92.22 m  헤비러프  
 8th  120.88 m  47.34 m  헤비러프  
 9th  65.36 m  18.66 m  워터해저드  워터해저드
덧글