APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 1      조회: 893  
1분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-02-22 오전 10:15:59
이용가맹점 [광주] 첨단스포츠센타
골프코스 제피로스
18홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  179.04 m  170.74 m  헤비러프  OB
 4th  213.70 m  168.09 m  헤비러프  OB
 5th  231.17 m  119.27 m  헤비러프  
 6th  119.75 m  6.37 m  그린  
 7th  6.37 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글