APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 1036  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-05-02 오후 7:59:51
이용가맹점 [경기] 월드골프연습장(시흥)
골프코스 한양컨트리클럽
1홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  201.40 m  137.05 m  페어웨이  
 2nd  134.07 m  11.76 m  그린  
 3rd  16.33 m  4.70 m  그린  
 3rd  8.99 m  2.78 m  그린  
 4th  5.23 m  2.53 m  그린  
 5th  2.54 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글