APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 817  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-05-10 오후 9:32:48
이용가맹점 [전북] 싱글로스크린골프
골프코스 가야컨트리클럽
13홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  167.38 m  156.48 m  헤비러프  OB
 3rd  240.98 m  63.45 m  페어웨이  
 4th  70.24 m  8.25 m  그린  
 5th  9.00 m  1.15 m  그린  
 6th  1.16 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글