APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 883  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-08-08 오후 9:49:57
이용가맹점 [전북] 중앙스크린골프
골프코스 실크리버
16홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  197.62 m  170.23 m  페어웨이  
 2nd  136.92 m  35.40 m  벙커  
 3rd  13.71 m  21.89 m  벙커  
 4th  30.63 m  8.97 m  그린  
 5th  11.26 m  3.21 m  그린  
 6th  4.92 m  1.73 m  그린  
 7th  6.20 m  4.70 m  그린  더블파
덧글