APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 2      조회: 865  
2분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-08-10 오후 4:53:15
이용가맹점 [전북] 중앙스크린골프
골프코스 떼제베컨트리클럽
15홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  225.24 m  240.64 m  헤비러프  OB
 2nd  165.78 m  26.12 m  벙커  
 3rd  10.37 m  15.78 m  라이트러프  
 4th  2.64 m  13.30 m  라이트러프  
 5th  15.67 m  2.37 m  그린  
 6th  3.92 m  1.55 m  그린  
 7th  1.57 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글