APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 872  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-08-13 오후 10:51:52
이용가맹점 [경기] 마린 스크린골프
골프코스 남촌
17홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 2nd  217.12 m  203.37 m  헤비러프  OB
 3rd  246.35 m  174.41 m  헤비러프  
 4th  132.77 m  46.83 m  워터해저드  워터해저드
 6th  0.00 m  58.48 m  헤비러프  
 7th  10.63 m  1.50 m  그린  
 8th  1.50 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글