APGA > 알바트로스광장 > 스윙메이커광장
 
추천: 0      조회: 936  
0분이 추천하셨습니다.  추천하시겠습니까?
  
일시 2013-08-28 오후 9:20:13
이용가맹점 [경기] 마린 스크린골프
골프코스 국제
11홀
공략도
shot 비거리 남은거리 위치 결과
 1st  233.28 m  115.72 m  페어웨이  
 2nd  133.61 m  24.31 m  라이트러프  
 3rd  26.45 m  2.33 m  그린  
 4th  3.42 m  1.10 m  그린  
 5th  1.10 m  0.00 m  홀컵  홀인
덧글